Par mums

             Preiļu novada bērnu un  jauniešu centra ikdiena ietver sevī trīs darbības jomas - interešu izglītības programmu īstenošana; interešu izglītības metodiski-organizatoriskā un izglītojošā darbība; bērnu un jauniešu   valsts nozīmes novada, reģiona posma pasākumu norises interešu izglītībā un ārpusstundu darbā plānošana un īstenošana

           Centrs ir galvenais koordinators un sadarbības partneris Izglītības un zinātnes ministrijas  Valsts izglītības satura centram un citām valsts institūcijām valsts mēroga pasākumu un projektu organizēšanā bērniem un jauniešiem Preiļu novadā. Roger Dubuis Replica Watches

       Interešu izglītībā tiek piedāvātas dažādas darbības formas: nodarbības pulciņos, kolektīvos, grupās, studijās, interešu klubiņos, kopīgi pasākumi, iesaistīšanās dažādos projektos, ekskursijas, izglītojoši semināri, nometnes u.c.

        Administrācijas pieņemšanas laiki: direktore - otrdienās un ceturtdienās   14.00 - 17.00, direktora vietniece - pirmdienās  10.00 - 12.00         

        Reģistrācijas numurs izglītības iestāžu reģistrā: 4251900393

        Adrese - Kooperatīva iela 6, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301.

        E-pasts: preilubjc@preili.lv

        Tālrunis: 65381394; 29221574 (direktore), 65381395, 28641149 (direktora vietniece), 65381397 (lietvede)

        Mājas lapas adrese: www.pbjc.edu.lv

        Dokumentācija: nolikums - www.preili.lv/page/569 , iekšējās kārtības noteikumi - .

        Preiļu novada bērnu un jauniešu centrs. Savējiem ... NAMIŅŠ. Mūs atpazīst arī pēc emblēmas:

 BJC0114_3.jpg

          Programmās regulāri iesaistās vairāk kā 500 bērnu un jauniešu vecumā no 3 līdz 25 gadiem. Audzēkņu darbošanās balstīta uz brīvprātības principiem un patiesu vēlēšanos izteikt sevi darbībā, neatkarīgi no vecuma un iepriekš iegūtās izglītības.

          Uzņemšana programmās (pulciņos) tiek organizēta katra mācību gada sākumā. Mācību gada laikā iesaistīties pulciņā iespējams, ja ir brīvas vietas. Nodarbības notiek 1-3 reizes nedēļā. Nodarbību saraksti pieejami Centra telpās uz stendiem.

 2017./2018.mācību gadā  piedāvājam daudzpusīgas interešu izglītības programmas:

  • Kultūrizglītības jomā – „Darbnīca „Es protu!””, „Zīmēšanas pulciņš”, „Keramika”, Teātra grupa „Kājām gaisā””, ”Vokālā studija „Mazās lāsītes”, Popgrupa "Lāsītes", „Vokālais ansamblis”, „Jauktais vokālais ansamblis”, „Jauniešu pūtēju orķestris”, „Ritma deju grupa „Elīze””, "TAUTAS dejas", „Kokapstrādes pulciņš "SAPLĀKSNIS"”, „Dizaina studija”
  • Tehniskās jaunrades jomā – „Tehniskā modelēšana”, „Tehniskās jaunrades pulciņš   „Meistariņš””, „Mazmoto tehniskā jaunrade”, "ROBOTIKAS pulciņš"
  • Citās izglītojošās jomās - „Angļu valoda”, „Angļu valoda 1” „Brīvā laika klubiņš „Domiņa””, „Līderu skola”